Ursula

Föreningen Ursulas syfte är, enligt föreningens stadgar, att:

“arrangera levande rollspel som på något sätt tänjer på barriären för vad denna spel- och konstgenre kan erbjuda idag. Föreningen vill också med sina arrangemang uppmuntra till diskussion om viktiga frågor i dagens samhälle. Och slutligen vill föreningen lämna efter sig fantastiska minnen, upplevelser samt återanvändbart material så som foton, sagor, berättelser, metoder och idéer.”

Föreningen Ursula arrangerar olika kulturevenemang, ofta med en inriktning mot strukturer i samhället som vi önskar belysa med hjälp av deltagarkultur. Mycket i samhället går mot ett större deltagande. Från att vara passiva åskådare blir vi aktiva utövare. Trenden syns i många konst och kulturformer. Människor vill ha upplevelser och vara medskapare snarare än att passivt ta emot ett budskap eller ett konstverk. Levande rollspel är den enda konstformen som totalt bygger på medskapande och deltagande. Troligtvis ligger det i grunden för den starka utveckling vi ser i Norden just nu där levande rollspel har börjat användas inom skola, politik och företagsverksamhet. Det används som ett verktyg för att skapa förståelse och debatt.

Föreningen Ursula är en ideell förening ansluten till Sverok -Sveriges roll och konfliktspelsförbund. Föreningen har tidigare arrangerat ett antal levande rollspelsvenemang med olika uppsättningar av producenter medan föreningens ekonomi och administration sköts av föreningens styrelse.

Först ut var projektet UnderStockholm som behandlade teman som utanförskap, grupptillhörighet och hedersstrukturer. Fyra lajv ingick i projektet; Drakens spår, En önskan att stanna, Nästa station Kymlinge och Den flytande marknaden.

UnderStockholm gjordes i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek och Vinnova Excellence Centre Mobile Life och finansierades delvis av Stockholm Stads Kulturstöd och fick även stöd av Sverok.

Nästa projekt använde återigen deltagarkultur men nu som lins för att sätta fokus på det moderna slaveriet. Lajven Debt and Deliverance och Last Will strävade efter att ge perspektiv på frihet och agens inom en obeveklig kapitalistisk struktur och utspelade sig i en dystopisk framtid.

En annan dystopisk framtid blev grunden till projektet Fight Like A Girl, där ett patriarkalt samhälle gav nya synsätt på feminism, motståndskamp, kroppslig autonomi och systraskap.

Därefter har föreningen använt sagans lins för att titta på klimatförändringar och resurshantering i urban fantasylajvet Magica Moriens som gick av stapeln på Kapitelhusgården i Visby.

Efter pandemiåren kände föreningen att världen behövde ljus och vänlighet och arrangerade det omåttligt poppulära hobbitmyslajvet Rosamundas testamente som kretsade kring ett midsommarfirande och ett mycket klurigt testamente. Mat, dryck och förnösamhet fanns i överflöd.

Under arbetet med lajv Last Will startade den dåvarande arrangörsgruppen också en blogg som kretsade just kring arbetet med att producera ett lajv. Bloggen gick under namnet Arrtankar och var tänkt att ge inspiration och råd till blivande arrangörer. Sedan dess har bloggen gått vidare till att bli en samlande sida för många gästbloggande arrangörer för ett utbyte av tips och tankar.

Kontakta oss gärna på foreningen.ursula(at)gmail.com