Föreningen Ursula

Welcome to the organization Ursula!

Ursula is a swedish non-profit organization founded in 2010 that produces live action role-playing games (larps) and other related activities.

Here you can read more about the organization’s ideas and the various projects that Ursula has carried out since the start.

For contact please send us an email at foreningen.ursula(at)gmail.com

På svenska: Ursula är en ideell Sverokförening grundad 2010 som producerar levande rollspel och andra närliggande aktiviteter.

Här kan man läsa mer om föreningens grundidéer och de olika projekt som föreningen genomfört sedan starten.

Kontakta oss gärna på foreningen.ursula(at)gmail.com