Om Föreningen

Föreningen Ursulas syfte är, enligt föreningens stadgar, att:

“arrangera levande rollspel som på något sätt tänjer på barriären för vad denna spel- och konstgenre kan erbjuda idag. Föreningen vill också med sina arrangemang uppmuntra till diskussion om viktiga frågor i dagens samhälle. Och slutligen vill föreningen lämna efter sig fantastiska minnen, upplevelser samt återanvändbart material så som foton, sagor, berättelser, metoder och idéer.”

Föreningen Ursula arrangerar olika kulturevenemang, ofta med en inriktning mot strukturer i samhället som vi önskar belysa med hjälp av deltagarkultur. Mycket i samhället går mot ett större deltagande. Från att vara passiva åskådare blir vi aktiva utövare. Trenden syns i många konst och kulturformer. Människor vill ha upplevelser och vara medskapare snarare än att passivt ta emot ett budskap eller ett konstverk. Levande rollspel är den enda konstformen som totalt bygger på medskapande och deltagande. Troligtvis ligger det i grunden för den starka utveckling vi ser i Norden just nu där levande rollspel har börjat användas inom skola, politik och företagsverksamhet. Det används som ett verktyg för att skapa förståelse och debatt.

Föreningen Ursula har tidigare arrangerat ett antal levande rollspelsvenemang under projektnamnet UnderStockholm med teman som utanförskap, grupptillhörighet och hedersstrukturer. Detta projekt har hittills innehållit fyra arrangemang:

Drakens spår

En önskan att stanna

Nästa station Kymlinge

Den flytande marknaden

UnderStockholm gjordes i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek och Vinnova Exelence Centre Mobile Life och finansierades delvis av Stockholm Stads Kulturstöd och fick även stöd av Sverok -Sveriges roll & konfliktspelsförbund..

I vårt senaste projekt använder vi återigen deltagarkultur som lins och satte då fokus på det moderna slaveriet. I det projektet har vi arrangerat lajvet Debt and Deliverance och lajvet Last Will. Vi bloggar om processen att arrangera lajv på Arrtankar.

Kontakta oss gärna på foreningen.ursula(at)gmail.com